Nieuwe zending brieven

Helaas is er bij de eerste zending van de brieven iets misgegaan. Heb je nog geen brief gekregen, of een foutieve brief ontvangen? Lees hieronder dan meer over de oplossing – en hoe je wel mee kunt doen aan de actie!

Deel van brieven opnieuw verzonden wegens fout in adressenlijst

7 oktober 2020

Tussen eind augustus en half september zijn er naar alle woningeigenaren in Drenthe brieven verstuurd door Winst uit je woning, namens de Drentse gemeenten en het Drents Energieloket. De brieven bevatten een waardebon van €50 voor energiebesparende producten. Veel Drenten hebben al enthousiast gebruik gemaakt van de waardebon, maar er zijn ook veel meldingen binnen gekomen van fouten in de verzending van de brieven en/of de bezorgde brieven.

Onderzoek naar gemaakte fouten

We hebben de afgelopen weken de gemaakte fouten grondig onderzocht. Hieruit bleek dat er fouten zaten in één van de adressenlijsten. Hierdoor zijn verschillende dingen misgegaan:

  • Woningeigenaren hebben geen brief ontvangen;
  • Woningeigenaren hebben een onjuiste brief ontvangen, bijvoorbeeld met een verkeerd adres of met het logo van een andere gemeente dan hun eigen gemeente;
  • Woningeigenaren hebben meer dan 1 brief ontvangen.
Oplossing: nieuwe zending

Uiteraard vinden we het erg vervelend dat deze fouten zijn ontstaan en willen we een goede oplossing bieden. Na overleg met de uitvoerende partijen van de zending (Winst uit je woning en de drukker) hebben we besloten dat we naar alle adressen in de lijst een nieuwe brief zullen sturen. Want ondanks dat we de foutieve adressen weten, kunnen we niet precies achterhalen welke brieven er niet, of juist wel, bezorgd zijn.

De nieuwe brieven worden herzien en opnieuw gedrukt – en zullen als het goed is op 27 of 28 oktober op de mat vallen. Gelukkig is er nog bijna €700.000 budget beschikbaar in Drenthe, waardoor woningeigenaren in deze “tweede ronde” nog genoeg kans hebben om mee te doen aan de actie. Het actuele budget staat op deze pagina. Let op: de nieuwe brieven bevatten ook nieuwe persoonlijke codes. Per woonadres kan maar één waardebon worden verzilverd.

Meer informatie

Voor vragen kun je terecht bij Winst uit je woning, zij voeren de nieuwe zending uit. Contactinformatie vind je hier. Heb je bijvoorbeeld, na 28 oktober, nog geen brief ontvangen? Of heb je een foutieve brief ontvangen en vraag je je af of je de persoonlijke code wel kunt gebruiken? Winst uit je woning kan je helpen bij deze, en andere, vragen.

Milieu impact nieuwe zending

Om de milieu impact van de nieuwe zending te bepalen hebben we een berekening gemaakt van de CO2 uitstoot. Voor de uitvoering van de nieuwe zending brieven wordt ongeveer 192kg CO2 uitgestoten. Dit wordt al gecompenseerd wanneer 2 woningeigenaren hun waardebon verzilveren, want per waardebon wordt gemiddeld 130kg CO2 uitstoot per jaar bespaard. Ondanks de lage impact zullen we de zending wél compenseren. Hoe dit precies zal gebeuren wordt nog bekend gemaakt. De brieven zijn bovendien gedrukt op volledig recyclebaar FSC-papier.