Ik sta te popelen om te beginnen

In de periode september 2020 tot en met januari 2021 zijn er maar liefst 49 nieuwe Energiecoaches opgeleid. Op vrijwillige basis helpen de Drentse Energiecoaches inwoners van Drenthe met een gratis verkennende energiescan om energie en geld te besparen. Inwoners die informatie en tips willen over vermindering van het energieverbruik en verlaging van de energierekening, kunnen een beroep op hen doen.

Carla en Inge, beiden net klaar met de opleiding tot Drentse Energiecoach, hebben nog nooit een huisbezoek kunnen afleggen, en staan te popelen om te beginnen.

Ik hoefde niet lang na te denken

Corona heeft pas net zijn intrede gedaan in Nederland wanneer er bij de Algemene Ledenvergadering van de Energiecoöperatie Noordseveld wordt gevraagd of iemand zich wil opgeven voor de opleiding tot energiecoach. Carla twijfelt niet en meldt zich aan. Bij het platform Energiek Roderwolde, waaraan Inge deelneemt vanuit haar functie als bestuurslid van Dorpsbelangen, valt dezelfde vraag. “Ik hoefde niet lang na te denken” vertelt Inge. En zo volgen Inge en Carla even later beiden thuis, achter hun laptop, de opleiding tot Drentse Energiecoach.

Je vergroot de bewustwording samen

“We zijn in 2016 vanuit Groningen naar Roderwolde verhuist”, vertelt Inge. “Roderwolde is een klein dorp met een groot verenigingsleven en de betrokkenheid binnen het dorp is groot. Nadat ik had plaatsgenomen in het bestuur van Dorpsbelangen kwam al snel de vraag of ik namens Dorpsbelangen wilde aansluiten bij platform Energiek Roderwolde. Dit jonge platform is een initiatief van Energiecoöperatie Noordseveld, ontstaan om Roderwolde en omstreken te helpen met het verduurzamen en mooier maken van de woonomgeving. Een groep enthousiaste inwoners is toen gestart als het platform Energiek Roderwolde. Het doel? Samen energieneutraal worden in een mooie leefomgeving, waarin iedereen mee kan doen. Het gaat over energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, verbeteren van de leefomgeving en sociale cohesie. We willen dit doel behalen door middel van samenwerking en creativiteit.”

“Gedurende het project kwam ik erachter dat verduurzaming van woningen best ingewikkeld is voor veel bewoners. Zeker in een dorp waar bijna geen huis hetzelfde is qua bouw en bouwjaar. Door informatieavonden en workshops te organiseren is de bewustwording van veel inwoners gegroeid. Er wordt nu gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een warmtescan uit te laten voeren en energiemeters gaan het dorp rond.
Dat is ook de reden dat ik energiecoach ben geworden. Tijdens een huisbezoek kun je persoonlijke voorlichting geven en vergroot je de bewustwording nog verder. Geen algemeen praatje, maar samen met bewoners kijken naar de energiebesparende en financiële mogelijkheden die helemaal zijn aangepast aan hun woning. Een mooi middel dat ons weer een stapje dichter richting energieneutraal wonen brengt!”

Inge komt  niet bij je thuis met ingewikkelde technische verhalen. “Zelf heb ik geen (bouw)technische achtergrond. Ik hoop dat ik mijn dorpsgenoten op weg kan helpen door het het geven van de juiste, laagdrempelige voorlichting. Ik kan, daar waar nodig, doorverwijzen naar mensen die er echt voor geleerd hebben. Ik hou me als energiecoach meer bezig met het inzetten van het laaghangend fruit zoals LED-verlichting, goede ventilatie en bijvoorbeeld zolderisolatie. Door samen een checklist te doorlopen komen de bespaarmogelijkheden vanzelf voorbij. Door een eenvoudige (gedrags)maatregel valt er vaak al wat te besparen.”

Onze kleinkinderen een toekomst geven

Carla is al een aantal jaren met pensioen. “Ik heb wat vrijwilligerswerk gedaan, maar nog nooit op het terrein van de energietransitie. Hoewel ik me al heel lang bezighoudt met dit thema beperkte ik me vooral tot mijn eigen voetafdruk. Ik vroeg me af wat ik zelf kon doen om duurzamer te leven.
Sinds ik bij de vergaderingen van de Energiecoöperatie Noordseveld kom geniet ik van een omgeving met mensen die duurzaamheid ook belangrijk vinden. Daarom hoefde ik niet lang na te denken toen er tijdens de laatste fysieke vergadering werd gevraagd wie zich wilde opgeven voor de opleiding tot energiecoach. Ik wil graag aan de slag om anderen op weg te helpen met duurzaam leven, want ik vind het belangrijk dat ook onze kinderen en kleinkinderen een eerlijke en goede toekomst tegemoet gaan. Daarvoor moeten we nu wat doen, want de situatie is enorm dringend.”

 

Ook jouw tegoed van €50 verzilveren?

Inge en Carla zijn twee van de vele Drentse Energiecoaches die de laatste maanden zijn opgeleid. Ze volgden een laagdrempelige opleiding van vijf avonden. Na deze af te hebben gerond mogen ze verkennende energiescans uitvoeren bij Drentse huishoudens die graag willen weten wat ze kunnen doen om te verduurzamen. Op dit moment is een huisbezoek vanwege de Coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk. Zodra de maatregelen het toelaten kan iedereen in Drenthe kosteloos advies krijgen van een vrijwillige coach. Woningeigenaren die alvast interesse hebben in een telefonisch of online gesprek met een Energiecoach kunnen zich aanmelden via [email protected] Een energiecoach uit de eigen gemeente neemt daarna contact met je op.