Challenge: Kies Koud

Durf jij het aan? Zeven dagen koud douchen; voor een gezonder lichaam én een flinke besparing op je energierekening!

Ze zijn er echt; mensen die ’s ochtends de koude kraan opendraaien en onder een douche van 10 graden gaan staan. Dat dat steeds vaker gebeurt is wellicht te wijden aan de hype die is ontstaan rondom Wim Hof, ook wel bekend als “The Iceman”. Deze Nederlander zwemt met groot gemak tussen ijsschotsen op de de Noordpool en wandelt ’s winters in zijn zwembroek naar besneeuwde bergpieken.  

Of het nou met Wim Hof te maken heeft of niet; het lijkt gezond te zijn voor je lichaam. En daarnaast is er een niet te ontkennen feit; het bespaart je een hele hoop geld! Daarom dagen wij jou uit om mee te doen aan onze Kies Koud Challenge! 

Doe mee!
Als jij het aandurft kun je je tot 26 augustus aanmelden om mee te doen. Houd jij het zeven dagen vol om elke dag een koude douche te nemen? Dan maak je kans op het fantastische boek “Een goede gids”.

Wanneer?
De challenge start op maandag 30 augustus en duur een week. Tijdens de zeven daagse challenge ontvang je elke dag een bericht met daarin tips en info over koud douchen. Na zeven dagen zijn we benieuwd wat het jou heeft opgeleverd. Het leukste antwoord wint hét handboek over duurzaam leven “Dit is een goede gids.”

Voor wie?
Iedereen! Ga jij met je hele gezin een week lang koud douchen? Weet je je vriendin te overtuigen? Of sta je er elke ochtend alleen voor omdat je de enige bent die durft? In principe kan jong en oud mee doen. Alleen mensen met hartproblemen raden wij af mee te doen.

Wat krijg je?
Meedoen kost niks! Je ontvangt elke avond een berichtje met daarin een tip of uitdaging voor de volgende dag. Laat jij ons na de challenge weten wat het koude douchen jou heeft opgeleverd? Dan maak je ook nog eens kans op een mooie prijs!

Actievoorwaarden

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Kies Koud witactie van het Drents Energieloket voor het boek van Marieke Eyskoot met de titel Dit is een goede gids (verder te noemen: de “actie”) van het Drents Energieloket (“organisator”). Het Drents Energieloket is gevestigd aan de Hertenkamp 6 te Assen.
 2. De Actie heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren wat de voordelen van koud douchen zijn, en het Drents Energieloket te laten weten wat ze er zelf uit hebben gehaald.
 3. De Actie loopt vanaf het moment dat de Kies Koud challenge start op 30 augustus door Organisator op Facebook en Instagram van het Drents Energieloket en in de nieuwsbrief die verschijnt op donderdag 8 juli 2021. De Actie loopt tot en met 5 september.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de actie is eenieder die reageert op het antwoordformulier dat op maandag 6 september wordt verzonden via het CRM systeem van het Drents Energieloket.
 2. Deelname aan de actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.
 4. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 5. Wanneer men deelneemt aan de actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijs aan de deelnemer toe te sturen. De gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De organisator bewaart de gegevens na afloop van de actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. De gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 6. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 26 augustus in te schrijven via het aanmeldformulier.
 7. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de organisator.

III. Prijzen

 1. In totaal is er één (1) prijs te winnen, namelijk het boek Dit is een goede gids, van Marieke Eyskoot, ter waarde van €20,00. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.
 2. Drie werknemers van het Drents Energieloket kiezen onafhankelijk van elkaar een top 3 uit de inzendingen, waarna gezamenlijk een winnaar wordt gekozen. Vervolgens wordt er via de mail contact opgenomen voor de levering van de prijs.
 3. Door deel te nemen aan de winactie geef je het Drents Energieloket toestemming voor het plaatsen van jouw voor- en achternaam op de Drents Energieloket social media kanalen (Instagram en Facebook) en de Drents Energieloket nieuwsbrief indien jij de winnaar bent.
 4. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 5. De winnaar wordt op donderdag 9 september 2021 bekendgemaakt.
 6. De voor-en achternaam van de winnaar zal door het Drents Energieloket bekend worden gemaakt op de Drents Energieloket Instagram- en Facebookpagina van de Organisator, hier gaan de winnaars door deelname aan deze actie uitdrukkelijk mee akkoord.
 7. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 8. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de organisator.

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 5. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie. Ditzelfde geldt ook als je mailt naar [email protected]

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze actie en de Drents Energieloket Facebook- en Instagrampagina’s, en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 23 juni 2021